New Zealand Education Fair

 

งานการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ 2024 


31 ส.ค. นี้ 11.00-17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5

งานการศึกษาที่รวบรวมสถาบันการศึกษาและทุนทุกระดับชั้น มาจากนิวซีแลนด์ มากกว่า 50 สถาบัน

ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันสอนภาษา 

ลองเรียนในคลาสเรียนจำลองจากครูนิวซีแลนด์ และลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปนิวซ๊แลนด์

พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาทเฉพาะงานนี้เท่านั้น

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรีที่นี่!!